حوزه های فعالیت

شرکت ایمن راه کار از سال ۱۳۷۵در شهر بابل با نام تجاری ایمن ترافیک با فروش تجهیزات ترافیکی به شهرداریهای استان مازندران کار خود را شروع و درادامه با اجرای پروژه های ترافیک ی شهرداریهای استان مازندران و گلستان و همچنین با عقد قراداد با ادارات کل راه و شهرسازی استانهای فوق کار خود را وسعت بخشید و در سال۱۳۸۳ با ثبت شرکت بنام شرکت تولیدی ایمن راه کار و احداث کارگاه تولیدی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ، علاوه بر تولید تابلو و علائم شهری و جاده ای ، طراحی و ساخت پلهای عابر پیاده را نیز در دستور کار خود قرار داد در ادامه این شرکت با بررسی بازار و با وجود ظرفیت های خالی کشور و با هدف صادرات به کشورها ی همسایه برای تولید تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی استاندارد و با کیفیت ، طرح توسعه خود را در سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع و بیش از ۳۰۰۰ متر سالن تولید و اداری در شهرک صنعتی منصورکنده بابل اجرا نمود.
در حال حاضر شرکت ایمن راه کار با بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و کارآمد و با استفاده از آخرین ماشین آالت روز دنیا عالوه بر تولید انواع تابلوهای راهنمایی شهری و علائم جاده ای و طراحی و ساخت پلهای عابر پیاده ساده و با پله برقی نسبت به طراحی و ساخت پلهای فلزی ماشین رو و نیز سازه های فلزی خاص اقدام و همچنین إلمانهای بالستیکی ترافیکی مانند چشم گربه ای ، استاد لنزی و ساده و … را نیز تولید می نماید.
دورنمای شرکت تولیدی ایمن راه کار استفاده از تجهیزات و ماشین آلات جدیدتر و تنوع بیشتر در تولید تجهیزات و إلمانهای جدید ترافیک و نیز ورود به بازارهای خارجی میباشد .
امید است با همت و تلاش بیشتر با پشتوانه نیروهای کارآمد و متعهد به این مهم دست یابیم.

رویداد ها و افتخارات

برندهای تجاری بزرگ که به ما اعتماد کرده اند