هوشمند سازی – بابل

با توجه به شرایط خاص شهر بابل و تفاوت ترافیکی در ساعات مختلف شبانه روز تعریف پروژه هوشمند سازی تقاطع های شهر بابل در سال 1397 توسط شهرداری بابل با همکاری شرکت ایمن راه کار  انجام پذیرفت

شرکت ایمن راه کار بررسی های لازم در مورد رفتار ترافیکی انجام و آمار ترافیکی برداشت شده و با توجه به شرایط محیطی دستگاههای هوشمند برنامه ریزی و با استفاده از سنسورهای کف آسفالت سیستم های هوشمند راه اندازری شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.