تابلو دروازه ای -شهرستان کلار آباد

ساخت و حمل و نصب سازه های فلزی پایه دروازه ای با مقطع هشت وجهی به همراه تابلوهای هدایت مسیر

سال اجرای پروژه : سال 1395

کارفرما : شهرداری کلارآباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.